ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Дурняк Богдан Васильович, доктор технічних наук, професор, ректор Української академії друкарства


ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Маїк Володимир Зіновійович, кандидат технічних наук, доцент, проректор із наукової роботи Української академії друкарства
Угрин Ярослав Михайлович, кандидат технічних наук, доцент, проректор із науково-педагогічної роботи Української академії друкарства


ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Шевчук Галина Ярославівна, завідувач редакційно-видавничого відділу видавництва Української академії друкарства

 

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ