Головний редактор

Гавенко С. Ф., д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри поліграфічних медійних технологій і паковань (Українська академія друкарства)

Author ID: 24503187100

ORCID 0000-0003-4973-5174

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24503187100

 

Заступники головного редактора

Маїк В. З., проректор з наукової роботи, канд. техн. наук, професор (Українська академія друкарства)

Author ID: 55274123200

ORCID 0000-0002-6650-2703

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55274123200

 

Угрин Я. М., проректор з науково-педагогічної роботи, канд. техн. наук, доцент (Українська академія друкарства)

ORCID 0000-0003-1449-5342

 

Відповідальний секретар

Шевчук Г. Я., начальник редакційно-видавничого відділу видавництва (Українська академія друкарства)

 

Редактор англійської мови

Чорна О. С., старший викладач кафедри іноземних мов (Українська академія друкарства)

 

Члени редколегії

Вайтасюс Кестютіс, д-р техн. наук, доцент (Каунаський технологічний університет, Литовська Республіка)

Author ID: 7801508715

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=7801508715&zone=

 

Кібіркштіс Едмундас, д-р техн. наук, професор (Каунаський технологічний

університет, Литовська Республіка)

Author ID: 14028765200

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=14028765200

 

Олейнік Конрад, д-р техн. наук, професор (Інститут папірництва і поліграфії

Лодзької Політехніки, Республіка Польща)

Author ID: 6602402436

ORCID 0000-0003-4848-4617 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=6602402436&zone=

 

Піх І. В., д-р техн. наук, професор (Українська академія друкарства)

Author ID: 57208669246

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208669246

 

Регей І. І., д-р техн. наук, професор (Українська академія друкарства)

Author ID: 57209409155

https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57209409155&zone=

 

Сеньківський В. М., д-р техн. наук, професор (Українська академія друкарства)

Author ID: 57208667450

https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208667450&eid=2-s2.0-85070206378

 

Стецько А. Є., канд. техн. наук, доцент (Українська академія друкарства)

Author ID: 57190849203

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190849203

 

Хаджинова Світлана, канд. техн. наук, доцент (Інститут папірництва і поліграфії Лодзької Політехніки, Республіка Польща)

Author ID: 8708468200

ORCID 0000-0002-9630-445X

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8708468200