Квалілогія книги – збірник наукових праць з технічних наук.

Рік заснування: 1996 р.

Мова видання: українська, польська, англійська.

Засновник, власник і видавець: Українська академія друкарства Міністерства освіти і науки України.

Реєстрація в Міжнародному центрі ISSN: 2411-3611.

Свідоцтво про державну реєстрацію:як друкований засіб масової інформації збірник зареєстровано в Державному комітеті телебачення і радіомовлення України (КВ № 7649 від 30.07.2003 р.).

Включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 р. № 1528). 

Мета видання – висвітлення актуальних теоретичних і науково-практичних досліджень, пов’язаних з проблемами оцінювання якості книг та видавничо-поліграфічної продукції,  аспектами розвитку сучасних інформаційних систем та технологій, галузевого машинобудування, прикладної механіки, видавництва та поліграфії.

Завдання:

Публікація матеріалів наукових досліджень щодо перспективних напрямів фундаментальної науки, актуальних прикладних розробок, впровадження інноваційних проектів. Обмін науковими ідеями, методологією досліджень і практичними досягненнями.

У збірнику наукових праць «Квалілогія книги» друкуються закінчені, оригінальні роботи, які раніше не публікувалися, українських та іноземних вчених, а також матеріали наукових конференцій.

На сторінках збірника розміщується інформація про спеціалізовані науково-технічні конференції, симпозіуми, виставки, анотації, відгуки та рецензії на нові навчальні посібники, підручники і монографії, нормативні акти, реферати наукових робіт, інформація про видатні події наукового світу.

Основні наукові напрями видання:

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Інформаційні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв

 • Інформаційні технології формування та прогностичного оцінювання якості книжкових та електронних видань.
 • Інформаційні технології побудови сервісно-орієнтованих систем онлайн-видавництв.
 • Системний аналіз і моделювання процесів сприйняття, обробки і передачі текстової та графічної інформації.
 • Електронні мультимедійні видання і новітні медіа.
 • Інформаційні системи керування процесами видавничо-поліграфічного та пакувального  виробництв.

Методологічні та практичні аспекти забезпечення якості продукції видавничо-поліграфічних  і пакувальних виробництв

 • Методологія оцінювання якості друкованих видань.
 • Моделювання процесів поліграфічних медійних технологій.
 • Технологічне забезпечення якості процесів  друкування та оздоблення поліграфічної  і пакувальної продукції.
 • Системи захисту від підроблення видавничо-поліграфічної та  пакувальної продукції.
 • Поліграфічні технології відтворення інформації шрифтом Брайля та оцінювання їх якості.
 • Експертиза якості поліграфічних і пакувальних матеріалів та продукції.
 • Системи якості.
 • Екологічна безпека поліграфічних та пакувальних матеріалів, продукції та виробництва.
 • Метрологія та стандартизація технологічних процесів і продукції.
 • Економічні аспекти забезпечення якості.

Інноваційні технології поліграфічного машинобудування і прикладної  механіки

 • Удосконалення устаткування і механізмів у поліграфічному та пакувальному виробництві.
 • Дослідження кінематичних та енергосилових параметрів технологічних механізмів.
 • Дослідження трибологічних властивостей матеріалів та технологічних вузлів, механізмів, інструментів.

Періодичність:

Збірник наукових праць «Квалілогія книги» видається двічі на рік.

Випуск збірника №Очікувана дата публікації випуску збірника
1наприкінці червня
2наприкінці грудня

Один із головних принципів роботи редакційної колегії — чіткість у виконанні термінів виходу в світ кожного поточного номера.

Представлення в мережі Інтернет:

З 2008 р. усі електронні версії видання передаються на зберігання до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України і представлені на порталі в інформаційному ресурсі «Наукова періодика України», а також розміщені на офіційному сайті Української академії друкарства.

З 2014 р. збірник індексується GoogleScholar.

Збірник включений Academic Resource Index ResearchBib

https://www.researchbib.com/?action=viewJournalDetails&issn=24113611&uid=r2b1a7