З огляду на високі вимоги, що ставляться до якості перекладу в міжнародних наукометричних базах даних, ми надаємо рекомендації EASE (Європейської Асоціації наукових редакторів) для авторів і перекладачів наукових статей, які мають бути опубліковані англійською мовою.

Джерело: EASE Guidelines for Authors and Translators of Scientif ic Articles to be Published in English, June 2010. Available from: http://www.ease.org.uk