Відомості про авторів подавати українською та англійською мовами, що містять такі дані (без скорочень та абревіатур):

  • прізвище, ім’я, по батькові,
  • науковий ступінь,
  • вчене звання,
  • посада автора із зазначенням структурного підрозділу та назви установи,
  • поштова адреса,
  • номер телефону,
  • електронна пошта.

Приклад:

Зелінська Надія Віталіївна – доктор наук із соціальних комунікацій, професор, завідувач кафедри медіакомунікацій Української академії друкарства.

Поштова адреса:

Українська академія друкарства,

79020, м. Львів, вул. Під Голоском, 19

e-mail: uad@gmail.com

роб. тел.: (032) 242-23-40

моб. тел.: (067)-ХХ-ХХ-ХХХ