Гавенко Світлана Федорівна

Дата народження: 15.09.1959 р.

havenko1559@gmail.com

+38 (032) 235-75-77

Науковий ступінь: доктор технічних наук з 2003 р. за спеціальністю 05.05.01 «Машини і процеси поліграфічного виробництва» (Українська академія друкарства).

Вчене звання: Професор, 2004 р. 

дійсний член Академії інженерних наук України,  2005 р.

Наукові здобутки:

кількість публікацій – понад 450 наукових і навчально-методичних робіт, в тому числі 25 у виданнях, що індексуються у базах даних (Web of Science Core Collection, Sсopus).

кількість патентів і винаходів на корисні моделі – 69;

кількість підручників та навчальних посібників – 12;

кількість монографій – 8;

кількість словників– 1;

кількість галузевих стандартів на випуск книжкової продукції  -2

кількість підготовлених кандидатів наук – 15.

Головний редактор збірника наукових праць «Квалілогія книги».

Член редколегії збірників наукових праць «Техніка і технологія друкарства»,  «Поліграфія та видавнича справа», що включені до міжнародної наукометричної бази даних «Index Copernicus».

Нагрудний знак «Відмінник  освіти», 2019 р.