Автори

Назва статті

Сторінки

Завантажити текст статті

Технічні науки

Гавенко С. Ф.

Мартинюк М. С.

Коротка В. О.

Огірко М. О.

Аналіз впливу задрукованих офсетними фарбами пакувальних матеріалів на екологічність продуктів харчування

5-11

Семенів М. Р.

Семенів В. В.

Ковальський Б. М.

Якісні та кількісні показники кольороподілу з максимальною заміною сірої компоненти

12-21

Конюхова І. І.

Рибка Р. В.

Дослідження якості тиснення фольгою на етикетковій продукції

22-27

Шаблій І. В.

Ривак П. М.

Бубела Р. В.

Моделювання процесу скріплення книг за допомогою термоклею методами теорії графів

28-31

Гавенко С. Ф.

Котмальова О. Г.

Дослідження адгезійної міцності аромопокриттів на відбитках

32-36

Гавриш Б. М.

Цуца Н. М.

Семенова О. Є.

Інтелектуальні системи розпізнавання зображень

37-41

Кадиляк М. С.

Дослідження якості паперу для виготовлення етикеток

42-46

Туряб Л. В.

Жидецький В. Ц.

Кулік Л. Й.

Оцінювання якісних характеристик цифрового півтонового зображення

47-53

Ковалишин О. О.

Дослідження якості друку на серветках

54-63

Онищенко Т. І.

Структура і технологічні особливості випуску квартальних календарів

64-72

Гембара Н. О.

Стаціонарна температурна задача циліндричної оболонки з двосторонніми багатошаровими покривами

73-76

Жидик У. В.

Флячок В. М.

Термопружний згин шаруватих анізотропних пластин симетричної структури

77-81

Лобур М. В.

Стех Ю. В.

Шварц М. Є.

Побудова асоціативних правил для прогнозування рекомендацій в колаборативних рекомендаційних системах

82-87

Гілета І. В.

Гавенко М. М.

Визначення функцій належності лінгвістичних змінних процесу сприйняття тактильної інформації

88-93

Кавин Я. М.

Приклади дискретного моделювання розподілу температурного поля для вирішення задач нестаціонарного теплового потоку

94-96

Сельменська З. М.

Грик Ю. В.

Огірко І. В.

Аналіз моделей захисту поліграфічної продукції

97-102