Автори

Назва статті

Сторінки

Завантажити текст статті

Технічні науки

Дурняк Б. В.

Майба Т. М.

Засоби захисту комп’ютерних мереж

5-12

Огірко І. В.

Ясінський М. Ф.

Ясінська-Дамрі Л. М.

Математичні моделі метаматеріалів

13-21

Киричок Т. Ю.

Гуща О. В.

Вплив геометричних параметрів друкувальних елементів форми на тактильність відбитків металографічного друку

22-26

Лозовий Д. П.

Кілко І. Р.

Онищенко Т. І.

Аналіз принципів роботи тактильних пристроїв виведення інформації

27-35

Хамула О. Г.

Терновий А. М.

Порівняння відеоформатів у мультимедійних виданнях

36-43

Гілета І. В.

Критерії оцінювання якості електронних видань

44-49

Кляп М. М.

Методи динамічної модифікації прогнозування

50-58

Хомета Т. М.

Задачі інформаційного забезпечення в соціальній сфері

59-66

Шаблій І. В.

Ривак П. М.

Шашков І. Л.

Кам’янська-Гасюк Л. І.

Дослідження параметрів флексографічного друку на термозбіжній плівці

67-70

Казьмірович О. Р.

Казьмірович Р. В.

Вибір апаратно-програмних засобів автоматизації для вітчизняного поліграфічного устаткування

71-76

Ривак П. М.

Шаблій І. В.

Конюхова І. І.

Рибка Р. В.

Розроблення сучасного програмного забезпечення автоматизованих робочих місць для тестування знань студентів

77-81

Лях І. М.

Білак Ю. Ю.

Данько-Товтин Л. Я.

Станишевський В. В.

Використання перевірки статистичних гіпотез в інформаційно-технічній сфері. A/B тестування та доцільність його застосування

82-85

Сокол О. Ф.

Застосування показника економічності шрифту в методиці технічного редагування видань

86-91

Влах В. В.

Аналіз програмного забезпечення для дослідження механізмів поліграфічних та пакувальних машин

92-98

Токарчик З. Г.

Дослідження властивостей проявних розчинів для монометалевих офсетних пластин

99-103

Сеньківський В. М.

Регей Р. І.

Обґрунтування раціональної взаємодії етапів створення веб-сайтів

104-110

Благодір О. Л.

Величко О. М.

Моделювання фарбоперенесення системами з анілоксовими валиками в зоні анілоксовий валик–друкарська форма для флексографічного друку

111-117

Суспільно-гуманітарні науки

Андрушко Л. М.

Зінченко С. В.

Художні особливості часословів Києво-Печерської Лаври XVII–XVIII ст. (на прикладі зразків з колекції національного музею у Львові імені Андрея Шептицького)

118-133

Берест І. Р.

Профспілки Східної Галичини на переломі ХІХ–ХХ століть. Культурно-освітній аспект дослідження

134-138

Дядюх-Богатько Н. Й.

Мала архітектурна форма зупинки громадського транспорту як елемент дизайну та естетичний чинник середовища

139-142

Руденко О. В.

Мистецтвознавець, вчитель, духовний провідник

143-149