Автори

Назва статті

Сторінки

Завантажити текст статті

Перспективи розвитку ринку поліграфічної продукції

І. І. Конюхова

М. В. Курницька

Аналіз світового ринку використання самоприклеювальних етикеток

3-7

П. Б. Петрик

Вплив аромополіграфії на ефективність реклами товарів

7-10

Технологія друкарського виробництва

K. Piłczyńska

S. Jakucewicz

PRINTING ELECTRONICS USING INK-JET TECHNIQUE

11-15

О. В. Воржева

Вибір широкоформатного принтера

16-18

І. М. Назар

Систематизація показників якості газетних та журнальних відбитків рулонного офсетного друку

19-21

Технологія пакувального виробництва

С. Ф. Гавенко

О. М. Савченко

Аналітичні дослідження основних етапів життєвого циклу паковань

22-28

В. Й. Запоточний

Н. Д. Лотошинська

Нанотехнології та перспективи їх застосування у друкарсько-пакувальній галузі

28-33

О. І. Проць

Системний аналіз технології виготовлення металевої тари і паковання

33-37

Поліграфічне матеріалознавство

В. Г. Слободяник

В. В. Шибанов

Визначення фізико-хімічних показників гетерофазного проявника фотополімерних флексографічних друкарських форм

38-43

В. О. Коротка

Р. С. Зацерковна

Дослідження структури біодеградуючих плівкових матеріалів для виготовлення паковань методом газової хроматографії

44-50

Виготовлення продукції для людей з особливими потребами

В. З. Маїк

Т. Г. Дудок

М. С. Харів

Аналіз технологій нанесення рельєфно-крапкових зображень для незрячих

51-65

І. Р. Кілко

Т. І. Онищенко

Вплив мікрогеометрії паперових носіїв інформації на якість формування рельєфно-крапкових елементів шрифту Брайля при задруковуванні на оригінальних принтерах

65-69

Інформаційні технології

Б. В. Дурняк

О. Ю.-Ю. Коростіль

Способи розширення семантичних параметрів для текстових моделей

70-75

Б. В. Дурняк

М. М. Кляп

Основні методи прогнозування подій різних типів

75-84

С. Я. Пікневич

В. Б. Репета

В. М. Сеньківський

Багаторівнева модель процесу нанесення на етикетку тактильних шрифтів та знаків трафаретними УФ-лаками

85-89

Р. В. Казьмірович

О. Р. Казьмірович

Вибір закону розподілу похибок суміщення фарб на аркушевих друкарських машинах за точнісними закономірностями технологічного процесу

89-97

О. Ю. Пілат

Оцінювання якості веб-сторінок

98-113

М. С. Якубовська

Архетип творчості Ольги Чемерис як парадигма людського буття – архетип формування мовленнєвої компетенції студентів технічних університетів

114-122