Автори

Назва статті

Сторінки

Завантажити текст статті

Історичні аспекти документознавства

М. С. Пасічник

Документальні свідчення про початкову діяльність гетьмана І. Виговського

3-9

Г. М. Савчук

Історична еволюція поняття “документ"

9-15

М. Я. Левицька

Терміни українського діловодства: історичні та сучасні назви

15-24

Документознавство

М. С. Пасічник

Основні джерела наукової інформації. Інформаційний документ

25-35

Г. М. Савчук

Співвідношення “класичного" та “нового" документознавства в сучасній Україні

35-44

Г. З. Гірняк

Перспективні напрямки організації діловодства в Україні

44-52

Системи та моделі інформаційної технології

Б. Л. Якимчук

Л. С. Сікора

В. М. Сеньківський

Когнітивні компоненти в психології оцінювання ситуації та прийняття рішення

53-56

І. М. Лях

Ю. Ю. Білак

В. З. Пашкевич

Технічні аспекти використання ІКТ навчання в сучасному університеті

57-61

Інформаційні технології в поліграфічному виробництві

В. Б. Репета

Н. С. Гургаль

В. М. Сеньківський

Вибір альтернативи процесу вузькорулонного УФ-флексографічного друку

62-65

Б. М. Гавриш

О. В. Ющик

Основні технологічні параметри растрових скануючих пристроїв запису

65-76

С. П. Васюта

Оптимізація моделі параметрів шрифту на зручність читання тексту в електронних виданнях

76-80

Технологія поліграфічного та пакувального виробництва

С. Ф. Гавенко

О. М. Савченко

Новітні можливості “розумного" й “активного" паковання

81-88

Н. Лотошинська

М. Мартинюк

І. Соколовська

Розроблення оригінальної конструкції картонного паковання для лікарських засобів

88-92

В. О. Коротка

Аналіз сучасних тенденцій виготовлення паковань з біодеградуючих полімерних матеріалів

93-99