Автори

Назва статті

Сторінки

Завантажити текст статті

Інформаційні технології поліграфічного виробництва

В. О. Овсяк

Рекурентно-декомпозиційна методологія інформаційних технологій і систем

4-15

С. Кулик

В. Овсяк

Модель графічної частини інформаційної технології візуального створювання опису обєктів реляційної моделі

16-35

О. М. Козаков

П. В. Полянський

Х. В. Фельде

О. О. Карташева

Систематичне моделювання оптичних характеристик фарбових шарів

36-41

Технологія та устаткування поліграфічного виробництва

С. И. Дыдышко

Т. А. Пицхалаури

Использование методов теории подобия при оценке качества воспроизведения полиграфических изображений

42-51

Л. Я. Маїк

Дослідження фізико-хімічних властивостей полімерних шарів форм глибокого друку

52-60

Л. Я. Маїк

Дослідження тиражостійкості та друкарсько-технічних властивостей полімерних форм глибокого друку

61-65

О. М. Казаков

О. О. Карташева

П. В. Полянський

Х. В. Фельде

Дослідження спектральної залежності Альбедо однократного розсіювання білої фарби на основі двоокису титану

66-70

О. Г. Ушенко

О. В. Дуболазов

А. В. Карачевцев

М. П. Горський

А. В. Мотрич

М. Ю. Сахновський

В. О. Ушенко

Мюллер – матричне картографування поліграфічного паперу у діагностиці та класифікації його поляризаційно-оптичних властивостей

71-78

А. М. Горова

Сучасні системи автоматизованого контролю та регулювання параметрів зволожувального розчину

79-83

А. Феш

Розподіл фарби у короткій фарбодрукарській системі послідовної структури при нерівномірному заповненні форми друкувальними елементами

84-91

Н. С. Снігур

Е. Т. Лазаренко

Оптимізація потужності коронного розряду у флексографічному друці

92-93

В. З. Маїк

О. В. Манько

Г. М. Іванчишин

Дослідження процесів зміцнення латунних штампів для тиснення на упаковці

94-109

П. В. Топольницький

Ю. В. Ватуляк

Вдосконалення технології виготовлення брошури в обкладинці з клапанами

110-114

Л. Й. Кулік

Дослідження якості лакованих відбитків

115-119

Кочубей В. В.

Котмальова О. Г.

Гавенко С. Ф.

Термогравіметричні дослідження друкарських відбитків з нанесеним ароматичним лаком

120-123

І. Ю. Логазяк

М. С. Кадиляк

Т. Б. Шира

Аналіз споживчої упаковки на ринку України

124-127

Економічні аспекти в поліграфічному виробництві

Г. М. Йордан

Аналіз сучасного стану книжкового виробництва в Україні

128-130

О. В. Воржева

М. Т. Мотика

Т. С. Походжай

Техніко-економічний аналіз технологій виготовлення видань для незрячих

131-138

В. З. Маїк

П. П, Лазановський

Л. М. Ясінська

Економічна ефективність використання фотополімеризаційноздатного адгезиву для холодного тиснення фольгою

139-142

І. П. Босак

О. І. Гузела

Визначення ціни з урахуванням якісних характеристик продукції

143-145