Автори

Назва статті

Сторінки

Завантажити текст статті

Інформаційні технології поліграфічного виробництва

О. В. Овсяк

Математична модель процесу аналізу xml-формату формул алгоритмів

4-8

О. В. Воржева

Системний підхід до керування інформаційними технологіями

9-12

О. Г. Хамула

М. Р. Яців

О. О. Хамула

Дослідження передових тенденцій в компонуванні електронних видань

13-21

Ю. С. Воржева

Психологічні особливості сприймання тексту

22-26

Технологія та устаткування поліграфічного виробництва

Л. Я. Маїк

Дослідження термічних процесів при лазерному гравіюванні полімерних шарів форм глибокого друку

27-32

О. Б. Дацків

Новий полімер для копіювального шару трафаретних форм

33-37

Л. І. Кам’янська

І. В. Шаблій

Властивості зволожувального шару при напорошенні

38-42

М. М. Мусійовська

Аналіз точності короткої фарбодрукарської системи послідовної структури залежно від її порядку

43-51

Г. М. Йордан

Вплив технологічних чинників на швидкість висушування книжкових блоків

52-55

М. Т. Мотика

Е. Т. Лазаренко

Тактильна книга: аналіз функцій, вимог, технологій виготовлення

56-63

В. В. Бернацек

Дослідження системи “Папір-клей-картон" в процесі каширування

64-66

Г. М. Йордан

Методи та обладнання для визначення вологості, що використовуються в засобах автоматизації процесів висушування

67-76

Д. М. Самойленко

О. В. Мірошниченко

Д. Д. Попов

Використання фрактальних зображень для голографічного захисту поліграфічної продукції

77-81

І. І. Конюхова

Ю. М. Румянцев

Дослідження впливу поверхневої обробки підкладок для пластикових карток на їх технологічні та експлуатаційні властивості

82-88

Ю. М. Румянцев

В. З. Маїк

Л. Я. Маїк

Денситометричні дослідження відбитків на пластиках

89-92

І. Ю. Логазяк

Аналіз дефектів при шитті книжкових блоків нитками

93-97

В. Ц. Жидецький

С. В. Жидецький

Нормативна база з питань охорони праці в поліграфічній галузі України: стан, проблеми, шляхи вирішення

98-101

Якість поліграфічної продукції

Н. Є. Сеньківська

С. Ф. Гавенко

Л. Й. Кулік

Моделі системи керування якістю книжкової продукції

102-104

Р. В. Рибка

С. Ф. Гавенко

Л. С. Сікора

Методи оцінювання якості флокованих зображень лазерним зондуванням поверхні

105-109

М. С. Кадиляк

В. М. Сеньківський

Моделювання процесу оцінювання впливу факторів на довговічність друкованих видань

110-115

М. С. Мартинюк

Визначення показників для оцінювання якості тиснення фольгою на етикетках та пакованннях

116-117

І. П. Босак

Забезпечення якості продукції – важлива умова підвищення функціонування підприємства

118-120