Автори

Назва статті

Сторінки

Завантажити текст статті

Технічні науки

Дурняк Б. В.

Кляп М. М.

Дослідження методів модифікації моделей прогнозування

5-13

Румянцев Ю. М.

Ясінський М. Ф.

Ясінська-Дамрі Л. М.

Використання струминного друку у процесі виготовлення друкованих плат

14-18

Гавенко С. Ф.

Конюхов О. Д.

Рибка Р. В.

Дослідження якості надрукованих штрих-кодів та стійкості їх до стирання

19-25

Сеньківський В. М.

Сеньківська Н. Є.

Кудряшова А. В.

Калиній І. В.

Моделювання процесу забезпечення якості технології випуску книжкових видань

26-31

Дурняк Б. В.

Хомета Т. М.

Засоби захисту даних в інформаційних системах

32-40

Майба Т. М.

Аналіз небезпек для інформаційних систем поліграфічно-технічних процесів

41-48

Ривак П. М.

Шаблій І. В.

Бернацек В. В.

Лабецька М. Т.

Лисович М. В.

Оптимізація роботи друкарської машини Printmaster GTO 52-2-P в умовах НДЦ “Heidelberg–УАД"

49-56

Мартинюк М.

Рибка Р. В.

Використання 3D-технологій у пакувальному виробництві (динаміка та метаморфози)

57-60

Воржева О. В.

Вибір вузькорулонної флексографічної машини

61-65

Казьмірович О. Р.

Казьмірович Р. В.

Інформаційно-керуючий пристрій флексографічної друкарської машини на основі програмованого логічного контролера

66-70

Гілета І. В.

Загальна схема інформаційної технології проектування газетної полоси

71-75

Петяк Ю. Ф.

Модель факторів загроз інформаційній безпеці мобільних пристроїв

76-83

Лях І. М.

Математичні моделі міжгалузевого балансу

84-88

Сокол О. Ф.

Кваліфікаційна характеристика економічності шрифтів у практиці видавничої підготовки публікацій

89-93

Осінчук О. І.

Методи дискретизації зображень в програмі опрацювання растрової графіки

94-100

Лозовий Д. П.

Кілко І. Р.

Онищенко Т. І.

Особливості формування елементів шрифту Брайля на площині із використанням принтерів різних марок

101-106

Суспільно-гуманітарні науки

Chorna O. S.

Compound nouns in modern Еnglish

107-113

Пасічник М. С.

Військово-політична діяльність переяславського полковника Тимоша Цицюри (за матеріалами архівних документів)

114-124

Андрушко Л. М.

Зінченко С. В.

Художні особливості часословів львівських друкарень XVII–XVIII ст. (на прикладі зразків з колекції національного музею у Львові імені Андрея Шептицького)

125-139

Дядюх-Богатько Н. Й.

Витоки оптичних ілюзій в українській типографіці

140-151