Автори

Назва статті

Сторінки

Завантажити текст статті

Технологія поліграфічного виробництва

Б. М. Гавриш

Аналіз методів контролю якості додрукарської підготовки видань

3-10

М. М. Логойда

Визначення і побудова характеристики дискретного растрового перетворення для квадратного елемента

11-16

В. З. Маїк

М. С. Харів

Аналіз впливу технологічних факторів на якість рельєфних зображень на відбитках трафаретного друку

17-21

А. Я. Овдієнко

П. М. Ривак

І. В. Шаблій

Про внутрішні напруження фотополімерних форм

21-24

П. Б. Петрик

УФ-спектроскопічні дослідження інтенсивності запахів ароматизованих фрагментів друкованих зображень у рекламних журналах

25-28

В. О. Коротка

Р. С. Зацерковна

Дослідження адгезійних властивостей оксо-біорозкладальних плівок при отриманні відбитків трафаретного друку

28-32

М. Т. Лабецька

Аналітичний огляд технологій тривимірного друкування

33-36

С. Ф. Гавенко

В. Ц. Жидецький

О. І. Проць

Дослідження процесу отримання зображення на металі лазерним маркуванням

36-40

В. В. Бернацек

М. Т. Лабецька

І. В. Шаблій

Дослідження тоновідтворення в системі “Кольоропроба – відбиток"

41-45

І. Р. Кілко

Опис програми роботи модернізованого принтера шрифту Брайля

46-51

Економічні аспекти управління якістю продукції

І. П. Босак

І. М. Гавенко

Економічно-правові аспекти управління якістю книжкової продукції

52-57

М. С. Мартинюк

Техніко-економічний аналіз виготовлення інтегральної палітурки

58-60

Соціальні комунікації

С. М. Гунько

Академік Т. Г. Шевченко і видавнича справа (З нагоди 200-ліття від дня народження Т. Г. Шевченка)

61-67

В. О. Микитишин

Концепція виникнення українського друкарства за Іваном Огієнком

67-73

М. С. Якубовська

Художньо-естетичний світогляд у структурі професійно-педагогічної компетентності

74-82

І. Р. Берест

О. І. Босак

Зародження, розвиток та діяльність перших професійних спілок на землях України

83-89

А. М. Зачепа

Проблеми військово-релігійної взаємодії і необхідність їх вирішення під час війни

90-95

О. Я. Коляса

До питання визначення поняття “політичні цінності"

95-101