Автори

Назва статті

Сторінки

Завантажити текст статті

Інформаційні технології поліграфічного виробництва

О. В. Ющик

Т. С. Голубник

Оптимізація формування спусків сторінок видань на друкарські форми

4-7

А. Пушкар

Розподілення модульованих фарбових потоків у короткій фарбодрукарській системі з кратними циліндрами

8-14

Рибак В. І.

Побудова характеристик покриття при тоновідтворенні зображень фарбо-друкарською системою послідовно-паралельної структури

15-23

Р. О. Козак

Контроль якості книжкових видань статичними методами на додрукарському етапі

24-27

Технологія, методи, засоби оцінювання якості поліграфічних матеріалів та готової продукції

С. Б. Єрмоленко

К. Ю. Зенкова

В. Г. Житарюк

П. П. Максимяк

Р. М. Бесага

Система фазового мюллер-матричного картографування поліграфічних полімерних плівок

28-34

О. Д. Архелюк

Л. Й. Підкамінь

Оцінка мікроструктури поліетилентерефталатних плівок в поляризованому світлі

35-40

О. Г. Ушенко

О. В. Дуболазов

В. О. Ушенко

О. Д. Архелюк

Комплексний ступінь корегентності полів лазерного випромінювання, розсіяного поліграфічними полімерними плівками

41-47

С. Б. Єрмоленко

Х. В. Фельде

П. В. Полянський

П. П. Максимяк

Система орієнтаційної томографії поліграфічних полімерних плівок

48-54

Ю. М. Румянцев

М. Ф. Ясінський

Л. М. Ясінська

Емальгування офсетних друкарських фарб

55-57

О. Д. Архелюк

Л. Й. Підкамінь

Оцінка оптико-геометричних параметрів фоточутливих поліграфічних матеріалів в поляризованому світлі

58-63

О. Г. Ушенко

Ю. О. Ушенко

А. О. Карачевцев

М. П. Горський

С. Б. Єрмоленко

М. Ю. Сахновський

Методи кореляційного і фрактального аналізу лазерних зображень для діагностики оптичних властивостей поліграфічного паперу

64-69

Stefan Jakucewicz

Iryna Nazar

PAPIER DZIŚ I JUTRO

70-73

К. Ю. Зенкова

В. Г, Житарюк

П. П. Максимяк

Р. М. Бесага

Вейвлет-аналіз поляризаційних мап поліграфічного паперу. Статичний і фрактальний підхід

74-80

А. В. Мотрич

С. Г. Гумінецький

М. Ю. Сахновський

Спектроскопія деяких типів поліграфічного паперу

81-85

Л. І. Кам’янська

І. В. Шаблій

Особливості класифікації зволожувальних апаратів в сучасних умовах

86-91

О. В. Дуболазов

Ю. О. Ушенко

М. П. Горський

В. О. Ушенко

Діагностика поверхневої структури поліграфічного паперу на основі методів статистичного поляризаційного аналізу лазерних мікроскопічних зображень

92-97

М. Ю. Сахновський

А. О. Карачевцев

О. М. Козаков

В. Г. Житарюк

Інтегруюча сфера для визначення кольорових параметрів несамосвітних дифузно-розсіюючих об’єктів

98-103

О. Г. Ушенко

О. В. Дуболазов

А. В. Мотрич

С. Г. Гумінецький

Встановлення характеристик кольору фарбованих тканин спектрофометричним методом

104-110

О. Ф. Войнова

О. Б. Дацків

І. В. Шаблій

Методика реалізації логістичних аналізів в умовах друкарні

111-113

В. З. Маїк

Т. Г. Дудок

Ю В. Опотяк

Новітні засоби оцінки якості параметрів друкованої продукції

114-122

М. Т. Лабецька

Аналітичні дослідження технологічних особливостей термографічного друку

123-127

В. Е. Никируй

В. З. Маїк

Створення профілю друкувальних елементів прямим лазерним гравіюванням

128-131

Я. Кавин

Аналіз алгоритму удосконалення системи управління якістю продукції відповідно до вимог міжнародних стандартів та новітніх концепцій якості

132-136

С. М. Гунько

Галактика друкованого слова

137-140